تبليغات X
موسسات مجاز اعزام دانشجو

موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور سال 97

متقاضیان بورسیه تحصیلی برای اعزام به خارج، گاهی به تنهایی نمی توانند از یک دانشگاه پذیرش بگیرند و به موسسات و شرکت هایی  نیاز دارند تا با توجه به شرایط  و توانایی ها و تمکن مالی داوطلب بتوانند وی را در یافتن بهترین موقعیت  در دانشگاه های مورد تائید و معتبر وزارت علوم یا وزارت بهداشت کمک کنند.به همین علت  موسسات و شرکت های مختلفی با نظارت معاونت بورس و امور دانشجویان خارج تاسیس شده است تا داوطلبان را برای اخذ پذیرش تحصیلی راهنمایی نمایند. کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات ، معاونت بورس و امور دانشجویان خارج ، در آخرین به روز رسانی که در شهریور ماه 97 انجام داده ، لیست موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور را اعلام کرد.

 این لیست مطابق با آخرین بروزرسانی های معاونت بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم، آپدیت می شود.

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید لیست موسسات مجاز اعزام دانشچو به خارج را دانلود نمایید.

لیست موسسات مجاز اعزام دانشجو