تبليغات X
شرایط تحصیل کارشناسی ارشد در آلمان

درخواست تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در آلمان:

برای درخواست بورسیه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در آلمان، اولین مرحله hochschulzugangsberechtigung ( یا به صورت مخفف HZB) است که به معنای صلاحیت ورود به دوره تحصیل بالاتر است.

مدرک کارشناسی گرفته شده در کشور دیگر، معمولا می بایست با HZB متناسب، توافق داشته تا مجوز کارشناسی ارشد را در آلمان داشته باشد.

اما الزامات خاص دیگر وابسته به دوره ها، موسسات و جایی که قبلا تحصیل کرده اید متغیر است.

برای مدارج کارشناسی ارشد،  متقاضیان نیاز دارند که حداقل مدارک معتبر را در زمینه های خاص مطالعاتی خود داشته باشند. این شرایط، توسط دپارتمان هایی وضع می شوند که اغلب برنامه های خاصی را ارائه می دهند.

متقاضیان دوره های کارشناسی ارشد یا می بایست به طور مستقیم در دانشگاه ثبت نام کنند یا از طریق پرتال آنلاین Uni Assist اقدام نمایند.

این، سرویس متمرکزی است که متقاضیان را غربالگری کرده و پس از آن برای ارزیابی بیشتر ، آن ها را به موسسات انتخابی خودشان می فرستند. همه دانشگاه های آلمان از این سرویس استفاده نمی کنند و متقاضیان را جذب می کنند که دوره های تخصصی خود را به خوبی از قبل سپری کرده باشند.

اسناد و مدارک مورد نیاز و پروسه های دوره های کاربردی توسط هر موسسه تنظیم خواهد شد. اما به طور معمول از شما خواسته می شود که یک نسخه از صلاحیت ها و مدارک آکادمیک خود، تصویر پاسپورت، نسخه ای از پاسپورت و نسخه ای از نتیجه آزمون زبان خود را ( در صورت وجود) ثبت کنید. و هزینه این درخواست نیز می بایست پرداخت شود.

منبع سایت بورسیه پلاس